آخرین نوشته ها

  • sostac

    مدل SOSTAC

    مدل SOSTAC مخفف کلمات زیر است Situation – وضعیت – در چه وضعیتی هستیم؟ Objectives – اهداف – چه می خواهیم باشیم؟ Strategy …

    مشاهده بیشتر »